REALITY

Pronájem prodejny – bytový dům Neradice

Pronájem prodejny o celkové výměře 16,22 m2 nacházející se v I.PP podlaží Bytového domu Neradice, č.p. 2324, Uherský Brod. Nájemné za užívání nebytových prostor a úhrada zálohy za základní (otop, úklid společných prostor a údržba, ……) a ostatní služby se sjednává dohodou v celkové výši 2.180 Kč/m2 za rok, z toho nájemné činí 1.680 Kč/m2 za rok a základní služby činí 500 Kč/ m2 za rok.

Kontakt:  Eva Velecká, tel. 777 737 305, e.velecka@3vah.cz

 

DEVELOPMENT