STAVITELSTVÍ

Profil stavební výroby

Společnost 3V & H provádí stavby kompletně včetně zajištění funkce koordinátora prací, zajištění subdodávek, jednání s orgány státní správy a plné odpovědnosti firmy za provedené práce.

Profil stavební činnosti společnosti:

 • Dodávky staveb na klíč
 • Byty a rodinné domy
 • Realizace projektů občanské výstavby
 • Provádění celkových rekonstrukcí, adaptací a sanací budov
 • Výstavba a opravy výrobních a průmyslových hal a objektů
 • Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
 • Zateplovací systémy a opravy fasád včetně historických
 • Inženýrské stavby, výstavby a přeložky inženýrských sítí
 • Provedení a opravy krovů a střech včetně půdních vestaveb a nástaveb
 • a jiné stavební práce.

Práce provádí kompletně včetně zajištění koordinace prací, zajištění subdodávek , jednání s orgány státní správy a plné odpovědnosti firmy za provedené práce. Společnost je řádně pojištěna z titulu stavební činnosti.

Obchodní podmínky pro subdodavatele [PDF]

Personální zajištění

Z objemu stavebních prací provádí naše společnost vlastními pracovníky cca 70 – 80 % objemu všech prací. Při realizaci staveb provádíme výběrová řízení pro dodávku prací, které nejsou obsaženy v našem výrobním programu. Jedná se zejména o ZTI, ÚT, elektroinstalaci, VZT, výtahy a technologická zařízení.

 

Technické zajištění

V současné době má společnost vybudovaný dostatečný vozový park a stavební stroje, které byly postupně pořizovány jako nové. Tím se stala naše společnost naprosto soběstačnou ve stavebních mechanizmech, strojním a vozovém parku.

DEVELOPMENT

Vybíráme pro vás atraktivní lokality pro bydlení na zlínsku a brněnsku.

Našimi úspěšnými projekty jsou například:

 • VILA MARIE, Luhačovice
 • Bytový dům Klíčova, Brno
 • AVION Luhačovice

Připravujeme nové projekty:

 • BD Helena, ul.Táborská v Brně